Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Οι καταστροφές στις σεισμόπληκτες περιοχές, θα είχαν αποφευχθεί, αν τα σπίτια ήταν κατασκευασμένα από ξύλο. H μεγάλη μηχανική αντοχή του ξύλου σε σχέση με το ειδικό του βάρος, το υψηλό όριο ελαστικότητας και θραύσης έχουν ως αποτέλεσμα την άριστη αντισεισμική του συμπεριφορά.
Η αντοχή των ξύλινων κατοικιών στο σεισμό αποδεικνύει για μία ακόμη φορά την καταλληλότητα των ξύλινων κατοικιών για τον Eλλαδικό χώρο.