Τρίτη, 22 Απριλίου 2014Η Ευρωπαικη Επιτροπη κατανοεί την πραγματική αξία των ανανεώσιμων πρώτων υλών.  Η δημοτικότητα των κατασκευών από ξύλο αυξάνεται έντονα, και προωθείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η προώθηση και στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωση προς την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι έντονα υιοθετημένη και μέσα από τους κοινούς κεντρικούς άξονες όλων των κοινοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης οι οποίοι είναι η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλον και ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής με την προτροπή χρήσης υλικών με χαμηλό αποτύπωμα του CO2.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΕ ΞΥΛΟ;

Το ξύλο είναι το μοναδικό 100% ανανεώσιμο δομικό υλικό. Χρησιμοποιώντας ξύλο αντί για μη ανανεώσιμα υλικά που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, μειώνονται σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συγκεκριμένα το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα.

H επεξεργασία του ξύλου απαιτεί μόνο ένα κλάσμα της ενέργειας σε σχέση με ότι απαιτούν άλλα δομικά υλικά, όπως ο χάλυβας, το  τσιμέντο, τα πλαστικά και το αλουμίνιο. Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ξύλου ή ενός κτιρίου, το διοξείδιο του άνθρακα αποθηκεύεται μόνιμα στο υλικό.

Το Ξύλο αποτελείται από νερό και άνθρακα.   Δεσμεύει 1 τόνο CO2 ανά 1m3 ξύλου, αλλάζοντας το σε υδατάνθρακες και ταυτόχρονα  απελευθερώνοντας οξυγόνο στον αέρα.   Ένα καλοδιατηρημένο ξύλινο σπίτι μπορεί να διαρκέσει  για αιώνες και στο τέλος του μεγάλου κύκλου ζωής του το ξύλο εξακολουθεί να είναι χρήσιμο ως ανακυκλώσιμο υλικό.

Η στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και διαβίωσης είναι εύκολη, επιλέγοντας την πιο οικολογική επιλογή κατασκευής.