Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Ξύλο & περιβάλλον Τα ξύλινα κουφώματα ergomasif έχουν θετικό ισολογισμό CO2. Το ξύλο ως πρώτη ύλη είναι 100% φυσική και προσφέρεται από τη φύση σε επεξεργάσιμη μορφή χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον καθ όλη την διάρκεια επεξεργασίας του. Αντίθετα συμβατικές πρώτες ύλες όπως είναι το αλουμίνιο ή το PVC δεν υπάρχουν αυτούσια στη φύση. Η διαδικασία παραγωγής τους περιλαμβάνει βιομηχανικές επεξεργασίες οι οποίες επιβαρύνουν εξαιρετικά το περιβάλλον. Τα ξύλινα κουφώματα ergomasif μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Ξύλινα κουφώματα τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα όπως τα κουφώματα ergomasif παρέχουν άριστη θερμομόνωση σε σχέση με κουφώματα από συμβατικά υλικά βοηθώντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην καταπολέμηση του φαινόμενου του θερμοκηπίου.