Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014


Μπαίνει λουκέτο στην Σέλμαν Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες την οδήγησαν τελικά σε πτώχευση. Ο λόγος για τη βιομηχανία ξυλείας Σέλμαν, όπου το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση πτώχευσης που είχαν καταθέσει οι 65 εργαζόμενοι της. Με την παραπάνω απόφαση ξεκινά ο πλειστηριασμός των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας (κινητή και ακίνητη περιουσία) με στόχο την ικανοποίηση των υποχρεώσεων των πιστωτών. Να σημειωθεί ότι η Σέλμαν είχε υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 για προστασία από τους πιστωτές της, η οποία όμως απορρίφθηκε από το δικαστήριο.